DET KRISTNE MENNESKESYN ER VORES AFSÆT


Danske Diakonhjems tilgang til pleje og omsorg har rod i diakonien. Man kan sige, at diakonien er det praktiske udtryk for fundamentet: DET KRISTNE MENNESKESYN

Afsættet for omsorgsarbejdet på diakonhjemmene er derfor altid, at vi:

  • betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt
  • styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd
  • respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis
  • imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg
  • giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere

Nøglen i vores tilgang til pleje og omsorg er MØDET MED BEBOEREN. Det er her, i en omsorg præget af lydhørhed, nærvær, respekt og værdighed, at værdiafsættet viser sig helt konkret i relationen til det enkelte menneske – beboeren, der har behov for hjælp

Vi lægger stor vægt på at have indgående kendskab til den enkelte, for at forstå behov og ønsker. Dette for at sikre personlig nærvær i omsorgen og plejen. Det betyder også en medarbejdergruppe der er kompetente til det de laver, præget af høj faglighed

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.