Spil sammen med indskolingselever fra Nr. Nebel skole

Mandag d. 22. maj samt tirsdag d. 23. maj var der emnedage for indskolingselever, hvor 25 elever  mellem 6-10 år var ude i lokalsamfundet. Eleverne var forbi Blaabjerg Pleje- og aktivitetscenter for at spille sammen med beboerne. Der blev spillet ludo, kort, banko, lagt puslespil m.m. Det var nogle hyggelig formiddage, hvor ældre og unge var samlet.