Høstgudstjeneste i Nr. Nebel kirke v. Ann Andersen

Tirsdag d. 5-9-17 var beboerne, pårørende, daghjemsbruger, frivillige samt personale til høstgudstjeneste i Nr. Nebel kirke, hvor ca. 40 deltog i gudstjenesten. Der blev sunget høst sange og prædiken handlede om høsten og  efteråret som vi går i møde. Til sidst var der altergang og vi sluttede af med kaffe og kage i kirken.