Beboer pårørende info møde d. 12-3-18 kl. 14-15, på BPAC i dagligstuen.

 

 

Tillæg til pjecen ”Klippekort til plejehjemsbeboere”:

På Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter har vi, i lighed med de øvrige plejehjem i kommunen, besluttet, at nogle af de aktiviteter, som pågår på hjemmet, kommer til at koste klip i fremtiden. Varde Kommune har jo, samtidig med at klippekortet er lanceret fra statslig side, besluttet at der skal spares på både plejedelen samt dagcenterdelen.

På nedenstående liste kan ses, hvad man kan bruge sine klip på:

Samtidig er det også aftalt, at flg. Aktiviteter IKKE koster klip – altså er implicit i det at bo på plejehjem:

3 fester årligt (Julefrokost, Ålegilde og Forårsfest)

Fælles gymnastik og sangkoret

Gudstjeneste og Banko

 

Klippekort.

Retningslinjer for forbrug af klip ved flg. Arrangementer:

Individuelle aftaler                             

F.eks:

Wellness massage - Klip svarende til tiden

Træning - Klip svarende til tiden

Indkøb - Klip svarende til tiden

Snak/selskab - Klip svarende til tiden

Ledsagning - Klip svarende til tiden

Gåture - Klip svarende til tiden

Biograf/teater mm. - Klip svarende til tiden

Oprydning i lejligheden - Klip svarende til tiden

Ledsagning i frit valgs bil - Klip svarende til tiden + km penge

Fælles aftaler

Dans, sang - 1 klip

Sankt Hans, Grillfest - 2 klip

Syng sammen - 1 klip

Aftenarrangementer - 1 klip

Impulsive tiltag - 1 klip

Dagsudflugter - 3 klip

Sommerhus - 2 klip

Sjov og Bevægelse - 1 klip

Med Venlig Hilsen

Rikke Strunge